ความสำคัญใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์ และคู่มือขับขี่รถฟอร์กลิฟต์ไฟฟ้า

ผู้ขับขี่ฟอร์กลิฟต์ต้องมีใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์

“รถฟอร์กลิฟต์ไฟฟ้า” (Electric Forklift) หรือที่คุ้นชินกันว่า “โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า” คือเครื่องจักรที่จำเป็นอย่างมาก สำหรับการใช้งานภายในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างไซต์ก่อสร้างและคลังสินค้า ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานอยู่มากมาย ทำให้ต้องมีการขับขี่อย่างปลอดภัย ในบทความนี้จึงมีคู่มือการขับรถฟอร์กลิฟต์ไฟฟ้ามาฝากกัน

ผู้ขับขี่ฟอร์กลิฟต์ต้องมีใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์

รถฟอร์กลิฟต์ไฟฟ้าคืออะไร ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ?

รถฟอร์กลิฟต์ไฟฟ้า คือเครื่องจักรที่ใช้ในการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุหรือสินค้าในพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลัก มีลักษณะเด่นคือการทำงานที่เงียบ เสียงเบา และไม่ปล่อยมลพิษ โดยรถฟอร์กลิฟต์ไฟฟ้าจะช่วยให้การขนย้ายวัสดุและสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

คู่มือการขับรถฟอร์กลิฟต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ผู้ที่ขับขี่ควรได้รับการอนุญาตและผ่านการอบรมฟอร์กลิฟต์

การขับขี่รถฟอร์กลิฟต์ไม่ใช่เรื่องที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ เพราะผู้ขับขี่จะต้องผ่านการอบรมและได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการเท่านั้น โดยการอบรมฟอร์กลิฟต์จะครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ขับขี่เข้าใจหลักการทำงานของรถฟอร์กลิฟต์ กฎความปลอดภัย และเทคนิคการขับขี่อย่างถูกต้อง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถฟอร์กลิฟต์เบื้องต้น และการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้งด้วย ซึ่งหลังจากการอบรมผู้ขับขี่จะต้องได้รับใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์

ควรตรวจสภาพรถฟอร์กลิฟต์ก่อนเริ่มใช้งานเสมอ

ก่อนเริ่มขับขี่และใช้งานรถฟอร์กลิฟต์ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงการเช็กระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก ยาง เบรก และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ไฟส่องสว่าง สัญญาณเตือน และเข็มขัดนิรภัย เพราะการตรวจสภาพก่อนใช้งานจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ารถฟอร์กลิฟต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย

ควรรายงานหัวหน้างานโดยทันที เมื่อพบสิ่งบกพร่อง เสียหาย หรือต้องซ่อม

หากพบความผิดปกติหรือความเสียหายใด ๆ ของรถฟอร์กลิฟต์ระหว่างการตรวจสอบหรือใช้งาน ผู้ขับขี่ต้องรายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบทันที เพราะการรายงานปัญหาอย่างรวดเร็วจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และไม่ควรพยายามซ่อมแซมด้วยตนเองหากไม่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางมา เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และอันตรายมากกว่าเดิม

ไม่ควรใช้รถฟอร์กลิฟต์บรรทุกน้ำหนักมากเกินกำหนด

รถฟอร์กลิฟต์ทุกคันมีขีดจำกัดในการยกน้ำหนัก ซึ่งควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดอาจทำให้รถเสียการทรงตัว เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ หรือทำให้ระบบไฮดรอลิกเสียหายได้ ดังนั้นผู้ขับขี่จึงต้องทราบขีดจำกัดการยกน้ำหนักของรถที่ใช้งานและไม่บรรทุกเกินพิกัดเด็ดขาด

เลือกใช้พาเลทให้เหมาะสมกับของที่จะยก

การเลือกใช้พาเลท (Pallet) ที่เหมาะสมกับวัสดุหรือสินค้าที่จะยกเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะพาเลทที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้วางและยกสินค้าได้อย่างไม่มั่นคง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลื่อนหล่น หรือเสียหายระหว่างการขนย้ายได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานรถฟอร์กลิฟต์ควรพิจารณาขนาด น้ำหนัก และลักษณะของสินค้าเพื่อเลือกพาเลทที่เหมาะสมที่สุดเสมอ

การอบรมฟอร์กลิฟต์ช่วยให้ขับขี่รถฟอร์กลิฟต์ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

รู้จักใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์ เอกสารการันตีการอบรมการขับขี่

ใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์ คืออะไร ?

ใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์ (Certified Forklift Driver) คือเอกสารแสดงถึงการอบรมหลักสูตรการขับขี่และการตรวจสอบบำรุงรักษารถยก ซึ่งช่วยยืนยันว่าบุคคลนั้นผ่านการอบรมหลักสูตรการขับขี่และการตรวจสอบบำรุงรักษารถยกตามมาตรฐานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด 

วัตถุประสงค์ของใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์

ใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับรองคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 

ใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์ สอบที่ไหน ?

การสอบใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์จำเป็นต้องได้รับการอบรมการขับขี่ฟอร์กลิฟต์จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และได้มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งโดยส่วนมากแล้วหลักสูตรอบรมฟอร์กลิฟต์จะจัดให้มีการทดสอบเพื่อรับใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์ด้วย โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม โดยหลักสูตรอบรมจะต้องครอบคลุม 3 ส่วนสำคัญดังนี้

  1. ภาคทฤษฎี

ครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถฟอร์กลิฟต์ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หลักการความปลอดภัยในการทำงาน และการบำรุงรักษาเบื้องต้น

  1. ภาคปฏิบัติ

ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการขับขี่รถฟอร์กลิฟต์จริง ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

  1. การทดสอบ

ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อแสดงว่ามีความรู้และทักษะที่เพียงพอ เพื่อรับใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์

นอกจากการสอบใบเซอร์ฟอร์กลิฟต์จะช่วยการันตีความปลอดภัยในการขับขี่และใช้งานภายในพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว ผู้ประกอบการยังควรเลือกรถฟอร์กลิฟต์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมาใช้งานควบคู่ไปด้วย ซึ่งที่ SIAM SUN เรามีรถฟอร์กลิฟต์คุณภาพดี มาตรฐานสูง พร้อมจำหน่ายให้ในราคามิตรภาพ และตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภท ทั้งยังมีให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด พร้อมบริการซ่อมบำรุงภายใน 24 ชั่วโมง รับประกันการใช้งาน 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีศูนย์อะไหล่ของตัวเองแบบครบวงจร และศูนย์บริการ 4 แห่งทั่วประเทศไทย หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 086-302-1778 และฝ่ายบริการลูกค้าโทร. 086-307-1778

แหล่งอ้างอิง