วันที่ 10 เมษายน 2566
คุณอรรถพล และ คุณฤดากร วงษ์พิทักษ์โรจน์
กรรมการบริษัท สยามซัน ออโต้เซลส์ จำกัด

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กรับใหญ่ จ.ราชบุรี
เพื่อตอบเเทนสังคม ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่ออำนวยประโยชน์และให้บริการประชาชนต่อไป