ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
บริษัท สบาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด ได้มีการร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์จริง