รถมือสอง XGMA XG932lll-XL ขนาด 2.8 คิว ราคา 5xx,xxx-6xx,xxx บาท