รถเช่า รถโฟคลิฟ PCPD25 ขนาด 2.5 ตัน ราคา 18,xxx บาท